In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijke

Dit is de privacyverklaring van Adriago, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de Adriago website en wanneer u contact met ons opneemt.
Tamara Cools is de Functionaris Gegevensbescherming van Adriago en bereikbaar via tamara@adriago.com

2. Hoe gebruikt Adriago uw persoonsgegevens

In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Adriago uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

2.1 Het aanmaken van een Adriago account op onze website of via verkregen login

Dit account bestaat minimaal uit uw inlognaam (e-mailadres) en wachtwoord. Via uw account kunt u uw gegevens beheren. U kan uw account ook zelf verwijderen.

Uw account en gegevens over uw boekingen en facturen bewaart Adriago tot 7 jaar na uw laatste boeking.

2.2 Het afhandelen van uw aanvragen of boekingen

Wanneer u zelf een boeking maakt of aanvraagt, dient u een account aan te maken en persoonlijke gegevens in te voeren. Wij verwerken de informatie die u heeft ingevoerd of op een andere manier heeft verstrekt, zoals uw naam, uw adres, uw emailadres, samenstelling van uw reisgezelschap, gegevens over de accommodatie, de verblijfsperiode, eventuele bijzondere voorzieningen, betalingsgegevens. Ook gebruiken wij locatiegegevens wanneer u ons daar toegang toe heeft gegeven. Door het doen van een aanvraag of door het maken van een boeking wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, om de boeking voor u te maken, om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u service berichten te sturen. Tevens gebruiken wij de boekingsgegevens en gegevens over aanvragen om, op geaggregeerd niveau, analyses te maken en rapportages te draaien ten behoeve van onze strategische en operationele bedrijfsvoering.

Mocht u bij de aanvraag of het boeken uw e-mailadres niet willen opgeven, dan kan u telefonisch boeken. De overige persoonsgegevens blijven dan wel noodzakelijk.

Adriago verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens van u om uw aanvraag of boeking te realiseren, dus deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Adriago. De persoonsgegevens die we in verband met uw aanvraag of boeking verwerken, bewaren we over het algemeen 7 jaar en dat is conform wettelijke bewaartermijnen.

2.3 Het sturen van de nieuwsbrief

Wanneer u zich via de website heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres om u deze nieuwsbrief te mailen. U wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Ook indien u een boeking heeft gemaakt ontvangt u onze nieuwsbrief, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt. Zo houden wij u graag op de hoogte van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten.

Het sturen van de nieuwsbrief is ofwel om aan uw inschrijving te voldoen, dus noodzakelijk om de ontstane overeenkomst tussen u en Adriago uit te voeren, of omdat het in Adriago’s gerechtvaardigd belang is om u te kunnen informeren over de diensten van Adriago. Tenzij uw e-mailadres ook voor een van de andere in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden is verzameld of wordt gebruikt, anonimiseren wij uw e-mailadres direct nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Bewaren wij uw e-mailadres voor andere doeleinden, dan zorgen we er uiteraard wel voor dat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

2.4 Het beantwoorden van uw vragen of klachten en service mails

Vragen in verband met uw boeking, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kunt u ons mailen, of telefonisch doorgeven. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met u contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld. Indien u nog niet in ons adressenbestand bent opgenomen, kan Adriago, wanneer u daarmee instemt, uw vraag en contactgegevens vastleggen zodat we u beter van dienst kunnen zijn en om eventuele toekomstige aanvragen of boekingen efficiënter te kunnen afhandelen. Indien u een online boeking niet heeft afgemaakt, kunnen wij contact met u opnemen om u aan de niet afgemaakte boeking te herinneren, om te vragen of er iets misging of om u op mogelijk andere woningen te wijzen die u in plaats daarvan wellicht interessant vindt.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van Adriago om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

De gegevens die Adriago van u opslaat, worden 7 jaar bewaard.

2.5 Gegevens over uw bezoek aan en gebruik van de Adriago website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat), de naam van uw computersysteem en type internetbrowser.

De informatie over uw klik- en zoekgedrag en gedane aanvragen en boekingen stelt ons in staat om segmenten samen te stellen en u in een van deze segmenten in te delen. Segmenten zijn groepen van websitebezoekers of klanten op geaggregeerd niveau die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben, zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio. Deze gebruikt Adriago om de website aan te passen en om bijvoorbeeld de indeling voor u handiger te maken, volgorde van zoekresultaten te wijzigen, zichtbaarheid van bepaalde aanbiedingen te wijzigen en bepaalde pagina’s anders in te richten. Segmenten worden ook gebruikt voor het tonen van advertenties waarvan we denken dat die voor u relevant zijn op onze website, op de websites van derden en voor campagnes op onze website of in onze app. Heeft u bijvoorbeeld meerdere keren een villa in Kroatië geboekt met een privé-zwembad, dan zullen we u met name informatie tonen die voor u mogelijk interessant is, bijvoorbeeld over nieuwe huizen die via Adriago te huur zijn die ook in Kroatië zijn gelegen en een privé-zwembad hebben.

Gegevens die voor ons belangrijk zijn in verband met het functioneren van de website, zoals uw favorieten, inlogstatus, feedback bewaren we maximaal 1 jaar vanaf de laatste keer dat u onze website heeft bezocht of van uw account gebruik heeft gemaakt. Gegevens over uw klik- en zoekgedrag en overige in verband met uw bezoek aan de website geregistreerde gegevens bewaren we 2 jaar.

2.6 Marketing

Uw gegevens over uw boekingen, uw zoekgedrag, uw instellingen op onze website, uw favorieten en onze communicatie met u, kunnen door Adriago worden gecombineerd. Al deze informatie stelt Adriago in staat om verschillende vormen van marketing te bedrijven, zoals via e-mail (nieuwsbrief), (on)geadresseerde post en banners en advertenties op websites, en om de verzonden of getoonde informatie zo relevant en interessant mogelijk voor u te maken. Wij meten de effectiviteit van al onze campagnes. U heeft altijd de mogelijkheid om u voor de nieuwsbrief weer uit te schrijven, aan te geven dat u geen post van ons wilt ontvangen en ook kunt u ten alle tijden bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden (in de paragraaf hieronder ‘Contact opnemen met Adriago’ leest u hoe u dat kunt doen).

Het gebruik van al deze gegevens is voor Adriago noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang om websitebezoekers en klanten te kunnen informeren over nieuwe producten en diensten en om zo meer klanten te kunnen werven, klanten te kunnen behouden en de hoeveelheid boekingen te vergroten. De gegevens worden gedurende een termijn van 2 jaar bewaard.

2.7 Deelname aan prijsvragen of andere acties

We gebruiken persoonsgegevens ook wanneer u deelneemt aan prijsvragen of acties die wij organiseren. Hiervoor verwerken we uw naam en emailadres om uw inzending te kunnen beoordelen en om met u te communiceren wanneer u een prijs heeft gewonnen. Voor sommige prijsvragen gelden aanvullende regels over ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Onze verwerking van de persoonsgegevens voor dit doel is nodig in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u.

2.8 Onderhoud en optimalisatie website

Uw persoonsgegevens worden verder gebruikt om het gebruik van onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, om eventuele storingen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en te beveiligen tegen fraude (bijvoorbeeld wanneer meerdere malen geprobeerd wordt een boeking te doen, of indien er een boeking in strijd met onze algemene voorwaarden wordt gedaan).

2.9 Online reviews

Na verblijf in een via Adriago gehuurde vakantiewoning kunt u een review plaatsen op onze website. Deze recensie is zichtbaar voor alle websitebezoekers. U wordt gevraagd om bij voorkeur uw volledige naam, maar in elk geval uw voornaam, en uw woonplaats bij de recensie te plaatsen omdat die informatie de betrouwbaarheid van de review enorm vergroot. Wij raden u aan goed op te letten dat u verder geen persoonlijke informatie in de recensie vermeldt. De plaatsing van een review is op basis van uw toestemming. Adriago behoudt ook overigens het recht om reviews naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren. U kunt ons ook altijd verzoeken uw review weer te verwijderen, via de contactpagina. Reviews kunnen ook gebruikt worden in andere marketinguitingen van Adriago.

3. Social Media

U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google en YouTube.. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Adriago raadt u aan de privacyverklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze partijen.

4. Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. Adriago gebruikt technieken zoals cookies en trackingpixels om uw bezoek te verbeteren. Bezoekt u onze website opnieuw, dan wordt uw device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om uw favorieten te onthouden, om uw accountgegevens te bewaren zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren, maar ook om uw gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om uw gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, wordt u altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies. In ons Cookiebeleid leest u meer over het gebruik van cookies door Adriago, onder andere welke cookies precies worden geplaatst, het doel van de cookies en de bewaartermijn. 

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de verschillende door Adriago gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. U ontvangt dan uiteraard ook geen informatie meer van Adriago over nieuwe huizen of andere interessante mailings.

6 Derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:

  • in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw aanvraag of boeking te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers, productleveranciers en serviceparters;
  • om uw aanvraag voor een boeking uit te voeren, zo geven wij uw persoonsgegevens door aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • voor het afwikkelen van uw betaling voor de gehuurde vakantiewoning en overige kosten. Adriago gebruikt Paypal en Worldline/Atos als payment service provider. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze provider goed te raadplegen aangezien deze zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens in verband met de betaling;
  • voor het inschakelen van derden zoals Google, voor het analyseren van de gegevens over uw gebruik van de Adriago website en voor het personaliseren van de website en communicatie,

 

7. Beveiliging

Adriago vindt een goede beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. Adriago heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Ook medewerkers van Adriago of door Adriago ingeschakelde derde partijen zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken. Verder raden wij u aan bij het aanmaken van uw “Mijn account”t een zo veilig mogelijk wachtwoord te kiezen, dit geheim te houden en regelmatig te vernieuwen. Onze website voorzien we regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans en nemen adequate maatregelen om onze systemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht uw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij Adriago, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. U dient overigens zelf uw gegevens, zoals die zijn opgeslagen in uw account, aan te passen, mochten deze in de tussentijd wijzigen. Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Adriago, en het recht om Adriago te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij te verstrekken.

Adriago maakt gebruik van cookies, die onder meer voor marketing doeleinden worden gebruikt, zoals het tonen van gepersonaliseerde advertenties, deze kan u via uw browserinstellingen weer intrekken (meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid). Eenmaal geplaatste cookies kan u weer verwijderen. Houdt u er rekening mee dat een aantal functionaliteiten van de website dan niet meer goed werkt. Overigens kunt u vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer deze worden verwerkt in het gerechtvaardigd belang van Adriago (zoals in deze Privacyverklaring aangegeven). 

 

9. Contact opnemen met Adriago

Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via mail of telefonisch. U kan gevraagd worden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ook voor overige vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld. Mocht u klachten hebben over hoe Adriago met uw persoonsgegevens omgaat, dan kan u ook altijd contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op volgend adres: 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (tel 0032 2 274 48 00 – email: commission@privacycommission.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land van uw verblijfplaats, voor de uitoefening van uw rechten.

 

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdate door Adriago. De aangepaste Privacyverklaring kan u vinden op onze website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat.